2019.1.17 11:20:45 -

SGK Genelgesi 2019/2 "Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar"