2013.2.13 16:25:42 -

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 26